Değerlendirme yapılırken;

1.       A Kategorisi (18 yaş altı) ve B Kategorisi (18 yaş üstü) puanlama sistemi ayrı ayrı ele alınmıştır.

2.      Eşit puanlı adaylar arasında yaşı küçük olan sıralamada üstte yer almıştır.

3.       Her soru kendi içerisinde değerlendirilip yüzdelik dilimi hesaplanmıştır.

4.      Hesaplanan bu yüzdelik dilimine göre aşağıdaki puanlama sistemi uygulanmıştır.

i.      %5 e kadar 5 puan

ii.      % 5-10 arası 4,5 puan

iii.      %10-20 arası 4 puan

iv.      %20-30 arası 3,5 puan

v.      %30-40 arası 3 puan

vi.      %40-100 arası 2,5 puan

5.      Her 4 yanlış soru için 1 puan (soru başı 0,25) düşülmüştür.

6.        En yüksek puan 70 e eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanmıştır.

7.       En yüksek puana 70 e eşitlenip diğer puanlar 70 üzerinden hesaplandıktan sonra; bütün puanlara 30 puan eklenmiştir. Böylece en yüksek puan alan kişi 100, en düşük alan kişi (Bütün soruları yanlış yapan) ise (100*-0,25)+30=5 puan almış oldu.