TANIMLAR

Yarışma Düzenleme Kurulu:

Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları bilgi ve kültür yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur.

 Yarışma Sınavı:

Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları’nda ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.

Yarışma Sınav Merkezi:

Yarışma sınavının yapılacağı, 15 veya daha fazla yarışmacının katılacağı yerleşim merkezidir.

 Yarışma Sınav Merkezi Kurulu (Proje Ortağı Kulüpler):

Yarışma Düzenleme Kurulunun, Yarışma Sınav Merkezinde bulunan temsilcisi ve bu merkezde yarışmayı organize eden kuruldur.

  YARIŞMA TANIMI

 Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları Türkiye genelinde düzenlenmektedir. Yarışma, sınav merkezlerinde, Ömer Nasuhi Bilmen’in Mehmet Talu’nun sadeleştirdiği Büyük İslam İlmihali’nden (Çelik Yayınevi) yapılacaktır. Yazılı olarak sorulan toplam 100 çoktan seçmeli soru ile yarışmacıların sıralaması belirlenecektir.

Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar, (sınav merkezleri ve ulaşım bilgileri vb.) daha sonra ilmihal1434.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara  e-posta veya sms  ile iletilecektir.

 YARIŞMA PROGRAM ORGANİZASYONU

Yarışma, ASİLDER ( Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü)  ve  Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından birlikte organize edilmektedir. Ayrıca yarışma sınav merkezi açılacak illerdeki, Gençlik Kulüplerinin (proje ortağı kulüpler) işbirliği ile organize edilmektedir.

 YARIŞMANIN AMACI

2013 yılı içerisinde Merhum Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali kitabının okunmasını ve dinî bilgilerin öğrenilmesini teşvik amacıyla düzenlenmektedir.

Ayrıca, yarışmamız okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı, halkımızın ve özellikle gençlerimizin sahih kaynaklarla buluşmasını hedeflemektedir.

YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI  ve  BAŞVURU

Yarışma A ve B olmak üzere iki kategoride yapılacaktır.

A kategorisinde,

12 Nisan 2013 tarihi esas alınarak,18 yaşından küçük olanlar,

(12.04.1995 tarihinden sonra doğanlar)

B kategorisinde,

12 Nisan 2013 tarihi esas alınarak,18 yaşından büyük olanlar,

(12.04.1995 tarihinden önce doğanlar) yarışmaya katılabileceklerdir.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, ilmihal1434.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Sınava katılım ücretsiz olmakla beraber yarışmacılar kitabı kendileri temin edecektir.

Yarışma sınav merkezleri, başvuru yoğunluğuna göre (15 ve üzeri başvuru ) belirlenebilecektir. Yarışma Düzenleme Kurulu, sınav merkezi açmaya ve sınav merkezi açılamayan ilçelerdeki yarışmacıları, il sınav merkezine yada yakın bir ildeki yarışma sınav merkezine yönlendirme konusunda tek yetkilidir.

Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara e posta ve sms ile bildirilecektir. Her halukarda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.

Yarışmaya son başvuru tarihi 12 Nisan 2013  günüdür.

Not:

Yarışmaya:

  • Fıkıh alanında uzman olanlar ile ilahiyat fakültesi ve dengi okul mezunları, din görevlileri,
  • Asilder Yönetim Kurulu üyeleri, Asilder Kültür ve Sanat Komisyonu üyeleri ve birinci derece yakınları,
  • Soru Hazırlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
  • Yarışma Sınav Merkezi Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

MERKEZİ ÖDÜLLER:

A  KATEGORİSİ

Birinci olanlara         : Umre

İkinci olanlara           : Laptop bilgisayar

Üçüncü olanlara        : Netbook bilgisayar

Dördüncü olanlara     : Akıllı Telefon

Beşinci olanlara        : Tablet bilgisayar

6.,7.,8.,9. ve 30. olanlara kişi başı 100 TL’yi geçmeyecek kitap seti hediye edilecektir.

B KATEGORİSİ

Birinci olanlara         : Umre

İkinci olanlara          : Laptop bilgisayar

Üçüncü olanlara       : Netbook bilgisayar

Dördüncü olanlara    : Akıllı Telefon

Beşinci olanlara       : Tablet bilgisayar

6.,7.,8.,9. ve 30. olanlara kişi başı 100 TL’yi geçmeyecek kitap seti hediye edilecektir.

İL ÖDÜLLERİ:

Proje Ortağı Kulüpler (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki kulüp, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödüllerini yarışma sitesinden takip edebilirsiniz.

 

YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE TARİHİ

ilmihal1434.ufkayolculuk.com web sitemizde yayınlanacak sınav merkezlerinde,
18 Mayıs 2013 Cumartesi günü saat 14.00’de aynı anda yapılacaktır.

 YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışmacılar sınava resmi kimlik belgeleri (Nufüs Cüzdanı, Pasaport vb) ile katılacaktır.

Yarışmacılar, cep telefonu, kaynak kitap, sözlük ve herhangi bir şekilde not vb. araç ve gereçlerden hiçbirini yanlarında bulunduramayacaktır.

Yarışma sınav kuralları ilmihal1434.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanacak ve yarışmacılara sınavdan önce okunacaktır.

Yarışmacılar, yarışma günü sınav saatinden 45 dakika önce sınav salonunda hazır olacaklardır.

Yarışmacılar, sınav salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.

Yarışma sonrasında  ilmihal1434.ufkayolculuk.com adresinde  her sorunun  hazırlandığı sayfa  numarası belirtilecektir.

Sorular çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacaktır.

Yarışma soruları, Çelik Yayıncılık tarafından neşredilen  merhum Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali (sadeleştirme Mehmet TALU) eserinden hazırlanacaktır . Yarışmacılara toplam 100 soru sorulacak ve toplam süre 120 dakika olacaktır.

Yarışmacılar yarışma kitabını kendileri temin edeceklerdir.  Proje Ortağı Kulüplerden uygun şartlarda tedarik edebilirsiniz.

Yarışma sınavında, her yarışmacıya birer adet soru kitapçığı ve optik cevap kağıdı verilecektir.

Sınav değerlendirmesinde 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürecektir.

Yarışma sonrası kitapçıklar katılımcılarda kalacak, sadece optik cevap formları alınacaktır. Sınav sonrasında, optik cevap kağıtları değerlendirilmek üzere, Asilder Yarışma Düzenleme Kuruluna gönderilecektir. Cevap anahtarı,optik cevap kağıtlarının tümü Asilder Yarışma Düzenleme Kuruluna ulaşınca ilmihal1434.ufkayolculuk.com  adresinde yayınlanacaktır.

 Yarışma Sınav Merkezi Kurulu, yarışma sınav süresi içerisinde kuralların ihlal edilmesi halinde yarışmacıların yarışmaya devam edip etmemesine veya yarışma dışı bırakılmalarına tutanak tutarak karar verme konusunda tam yetkilidir.

Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname,   program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Zinde Gençlik Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Düzenleme Kurulu uygun gördüğü şartlarda yarışmanın iptaline, ertelenmesine veya bir sınav merkezinin sınavının iptaline karar verebilir.

Yarışma sınavında değerlendirme, Zinde Gençlik Yarışma Düzenleme Kurulu kararı ile  gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puanı alan yarışmacıların sıralamaları belirlenir. Eşitlik olan durumlarda,  yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise kura çekilecektir. Bu durumları kayıt altına almak için tutanak tutulacaktır. Dereceye girecek adayların ilk yüz (100) sorudan en az kırk beş (45) soruyu doğru cevaplaması gerekmektedir.

 YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yarışma sonuçları,   28 Mayıs 2013 saat: 17.00 da,  ilmihal1434.ufkayolculuk.com adresinde duyurulacaktır.

 ÖDÜLLERİN TAKDİMİ

Türkiye geneli ödülleri, 02 Haziran 2013 Pazar günü saat 19.00’da Ankara’da  Kocatepe Kültür Merkezinde yapılacak olan ödül gecesinde sahiplerine takdim edilecektir.

İl geneli ödülleri İl Sınav Düzenleme Kurulu tarafından en geç, 01 Haziran 2013 Cumartesi gününe kadar takdim edilecektir.

YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI

Tutanakla tespit edilecek sonuçlar ve yarışmacılara ait optik formlar,
Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü’nde Yarışma Komisyonunca 1 yıl süreyle özel dosyasında saklanacaktır.

Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.

YETKİLİ KURULLAR

Yarışma Düzenleme ve Değerlendirme Kurulu:

Mutlu YAMAN

Ahmet Turan YILDIZ

Sekan ERDOĞAN

M. Cihat YILMAZ

Utku AYBUDAK

Ahmet DEMİR

İsmail AYKAN

Ahmet BODUR

Burhan EREN

Erkan Doğrul

Berg DELİGÖZ

Hasan Umut DUYAR

Adem ÖZTÜRK

Soru Hazırlama Kurulu:

 Yarışma soruları, İslam Fıkhı konusunda uzman kişilerce hazırlanacaktadır. Komisyonun isimleri yarışma sırasında açıklanabilecektir.

Danışma Heyetimiz:

1- Halil Günenç

2- Prof.Dr.Orhan Çeker

3- Prof.Dr.Hamdi Döndüren

4- Prof.Dr.İbrahim Hatipoğlu

5- Prof.Dr.Celal Türer

 

 BİLGİ – İLETİŞİM

Adres            : Bulgurlu Mah. Bulgurlu Cad. Market Sokak No:1/3 Üsküdar/İSTANBUL

Web               : ilmihal1434.ufkayolculuk.com

E-posta       bilgi@ufkayolculuk.com